HRAN PRO VEEJNOST

FAN-KLUB DIVADLKA ROMANETO F.K.D.R.

Jak se pihlsit a dal info v sekci FAN KLUB nebo zde: http://divadelkoromaneto.cz/fkdr.html

lenstv je dobrovoln a zdarma.

Novinky a aktuality zde: http://divadelkoromaneto.cz/aktuality.html


Dkujeme za finann podporu v roce 2021:

M Praha 1, Nadace ivot Umlce, KOLEKTORY Praha a.s., AliaWeb, spol. s.r.o.,ostivar.cz

LISTOPAD 2021

Sobota 13.11. 15:00 KC 12 Modany Pejsek a Koika jdou do divadla https://www.kc12.cz/sobotni-divadlo-pro-deti/ds-54/p1=63

Nedle 14.11. 11:00, 14:00 a 16:00 Europark trboholy Jak el Pejsek do koly https://www.europark.cz/cz/akce_centra/nedelni_divadelka_program_na_listopad

Sobota 20.11. 10:00 Mnichovice Mylnsk 30, M Montessori Mozaika Vodnick pohdka

ter 23.11. 10:30 Staromstsk nmst v parku za Staromstskou radnic Vodnick pohdka

!!! Zrueno covidov opaten!!! Sobota 27.11. 14:00 – 17:00 Tuchomice - Vnon jarmark

!!! Zrueno covidov opaten!!! Nedle 28.11. 14:00 – 17:00 Roztoky u Prahy Tyrovo nmst Pejsek a Koika jdou na rozsvcen Vnonho stromuPROSINEC 2021

Sobota 4.12. 10:30 Butovice

!!! Zrueno covidov opaten!!! Sobota 4.12. 16:00 Tursko

!!! Zrueno covidov opaten!!! Nedle 5.12. 10:00 Soukrom akce

!!! Zrueno covidov opaten!!! Nedle 5.12. 16:00 Letany

Pondl 6.12. 10:30

Nedle 12.12. 15:00 Jihlava

Sobota 18.rosinec. 10:00 Divadlo Semafor Vnon pohdka Dkujeme za finann podporu NU. Pedprodej vstupenek na: https://vstupenky.semafor.cz/divadlo-semafor-o-p-s-/standard/Hall/Index/4580/_sla_AqQmIGmuQA_rov__xcodex_AGA1gFbU4whIHifZ2mIl6R1e4oi7u7dGR951HA__?

Nedle 19.12. Dn

!!! Zrueno covidov opaten!!! - Ptek 31.12. 16:00 Vnon trhy – Staromstsk nmst SILVESTR 2021 Pejsek a Koika jdou na Silvestra
zpt